สาธุท่วมหัว!! พระอรหันต์กราบพระอรหันต์! ภาพสมเด็จพระสังฆราช กราบมุฑิตาจิต “หลวงพ่อวิริยังค์” พ่อแม่ครูอาจารย์สายป่า!!!

นับเป็นภาพที่สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่สาธุชนทั่วทั้งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสมเด็จคือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เดินทางไปมุฑิตาจิตให้กับหลวงพ่อวิริยังค์ พระป่าสายหลวงปู่มั่น

 

เมื่อภาพนี้ได้เผยแพร่ออกไป ผู้คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ท่านนับว่าเป็นพระแท้ !! เพราะพระสงฆ์เคารพนับถือกันที่อายุพรรษา สมเด็จฯ ท่านคำนึงถึงอายุพรรษา ไม่ใช่สมณศักดิ์ หรือตำแหน่งทางคณะสงฆ์ หรืออายุขัย จึงได้เห็นภาพสมเด็จฯ ท่านจึงเป็นฝ่ายนั่งก้มลงกราบ(พระธรรมมงคลญาณ)หลวงพ่อวิริยังค์

 

 

ที่มา : http://www.dhammajak.net / samathi.com