อย่างน้อย(น้องชาย)หนุ่มๆ ไทยก็ไม่เล็กที่สุดนะฮ้าฟ……
อยากรู้ไหมชายไทยมีมาตรฐาน(เจ้า)โลก อยู่ในอันดับใดของ โลก จากการสำรวจที่ตีพิมพ์ในวารสารระบบปัสสาวะ วิทยนานาชาติของประเทศอ